O nás

Spoločnosť bola založená na rožšírené požiadavky zákazníkov, ktorí sa stotožnili s filozofiou dlhodobo udržateľných zdrojov. Ponúkame všetky dostupné možnosti dodávok , repasácie a plnenia tonerov a tlačových médií pre 100 % nú činnosť jednotlivca aj celých spoločností. Cieľom je zabezpečiť trh výrobkami, ktoré sú žiadané , pričom nie je zanedbateľný ani celkový ekonomický prínos. Držíme sa hesla ReToner – Váš partner!